EETpro fórum

Úplná verze: 1) Jak získat autentizační (přihlašovací) údaje od Finančního úřadu
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Požádat o autentizační (přihlašovací) údaje k Daňovém portálu může poplatník pouze jedním z následujících dvou způsobů:
  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky
  • osobně na libovolném finančním úřadu

Osobní převzetí.

O vydání svých autentizačních údajů můžete vy nebo Váš zplnomocněný zástupce požádat na kterémkoliv Finančním úřadě. Nemusí se jednat o Váš místně příslušný úřad.

Pokud bude vydání vyřizovat zástupce:
  • plná moc musí obsahovat pravomoc k podání žádosti o autentizační údaje a také k jejich převzetí 
  • zástupcem může být osoba fyzická i právnická 
  • podpis pověřujícího nemusí být notářsky ověřený
Příklad plné moci: http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf (stránky 2/7 až 4/7) - zájemce o přístup k Daňovému portálu v ní pověřuje společnost Red Eggs s.r.o. k tomu, aby za něj provedla požadované úkony.

Než se vydáte na Finanční úřad, zjistěte si úřední hodiny na webu finanční správy zde: Vyhledávání územního pracoviště.

Připravte si občanský průkaz, a pokud vyzvedáváte za firmu, které nejste jednatel, tak i zplnomocnění. 
Autentizační údaje získáte okamžitě (v zapečetěné obálce) v rámci osobního jednání.


Přihlásit se na Portálu Daňové správy ke službám aplikace EET můžete na adrese: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr...Page.faces

Více o prvním přihlášení a nastavení se dočtete zde.Upozornění:
Ať získáte autentizační údaje jakýmkoliv způsobem, nezapomeňte si je bezpečně zaznamenat a uložit.
Pamatujte, že zprávy v datové schránce jsou po určité době automaticky smazány.Související nápověda od Finanční správy: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb