EETpro fórum

Úplná verze: Dokumenty
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Obchodní podmínky SMS EET
http://smseet.cz/obchodni_podminky_SMSEET.pdf

Obchodní podmínky NárodníEET
http://narodnieet.cz/obchodni_podminkyNarodniEET.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů
http://narodnieet.cz/SouhlassezpracovanimOU.pdf