EETpro fórum

Úplná verze: posílání evidenčních SMS
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Jak posílat evidenční SMS

  • Evidence základní
Příklad: EET 1000 nebo Eet 1000
SMS začíná textem EET (Eet, eet) a evidovaná částka se uvádí včetně DPH.

  • Evidence se zvolenou sazbou DPH - pouze pro plátce DPH
Příklad: EET 100:15 (tržba u plátce DPH v hodnotě 100 Kč v sazbě 15%)
Za dvojtečkou se uvede sazba DPH.
Možné hodnoty sazby DPH jsou 21, 15, 10, příp. 0, pokud plátce DPH poskytuje plnění osvobozené od daně.

  • Storno platby 
Příklad: EET -1000 nebo EET -1000:21
Kvůli chybě nebo vrácení zboží se eviduje záporná částka, s jakou byla původně evidována. Plátce DPH uvádí částku se stejnou sazbou DPH, kterou použil v původní evidenci. Mezi mínus a částku nevkládejte mezeru.Částky a telefonní čísla uvádějte bez mezer či jiných znaků
V případě evidence tržby ve výši 11000 Kč uveďte částku jako 11000. Nepoužívejte 11 000,- nebo 11 000, ani jiné varianty. U telefonních čísel nepoužívejte 601 12 34 56.
Příklad: EET 11000
Příklad: EET 11000 601123456

Za textem EET a mezi ostatními údaji v SMS musí být vždy jedna mezera. Výjimkou je uvedení sazby DPH za dvojtečkou (body 2, 4, 5, 6 a 7) a evidence tržby za položky v různých sazbách DPH, které se oddělují středníkem (body 5, příp. 6 a 7). Před znaky středníku a dvojtečky, ani za ně, mezery nevkládejte.
Příklad: EET 1000:21 601654321 nebo EET 219:21;100:10

Kopii EET účtenky lze zaslat na telefon nebo email zákazníka (body 3 a 4). Zákazník získá elektronickou verzi účtenky, kterou může od 1. 10. 2017 snadno a rychle přihlásit do účtenkové loterie. Uvádějte telefon bez předvolby +420 a číslice pište za sebou, bez mezer.
Příklad: EET 1000 601123456 nebo EET 1000 jmeno@zakaznikuvemail.czPokud máte chytrý telefon se systémem Android, doporučujeme použití naší aplikace SMSEET, která zaručuje správný formát evidenční SMS. Nepoužívá internet, jen posílá SMS.


K přečtení a vytištění nabízíme podrobný Návod k posílání evidenčních SMS.
Ten zahrnuje i evidenci v případě Prodeje použitého zboží podle § 90 zákona o DPH.