EETpro fórum

Úplná verze: Odkazy na informace týkající se EET
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Oficiální stránky k EET Ministerstva financí a Finanční správy ČR
http://www.etrzby.cz/

Obsahují např.
Přehled povinných subjektů, předmět evidence tržeb a harmonogram spuštění.
Před zahájením evidence tržeb (Autentizační údaje, informace o provozovnách a certifikát.)
Kdo a jaké tržby eviduje (Kdo eviduje tržby, jaké tržby budou poplatníci evidovat, a které tržby budou z evidence tržeb vyloučené.)
Co když něco selžeMetodická linka
Metodické dotazy týkající se evidence tržeb zodpovídají na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.